รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
335 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 414 540
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พล
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์พล
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40120 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พล มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น