รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHUTTHAMONTHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
19/19 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 441 9503
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 19.00
อังคาร 08.30 - 19.00
พุธ 08.30 - 19.00
พฤหัสบดี 08.30 - 19.00
ศุกร์ 08.30 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 15.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73170 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73170 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม
73170 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม