รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHU TOEI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
242 หมู่ 12 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 797 440
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พุเตย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์พุเตย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67180 ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์