รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHU PHA MAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 396 032
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40350 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,และตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น