รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHU WIANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
42 หมู่ 4 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 291 255
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 17 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น,ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น,ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น