รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
121 หมู่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 733 227
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ระหาน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ระหาน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62210 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร