รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RANG SIT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 523 3835, 02 523 3837, 02 523 7102, 02 531 3961
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์รังสิต
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์รังสิต
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12130 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,และตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี