รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT LUM KAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
86/1 หมู่ 3 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 599 1740
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12140 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี,และตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี