รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAN KRABUE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
108 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 769 090
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62170 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร