รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG CHOMPHU POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
612 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 771 218
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์