รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG PONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
136 หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 758 209
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67240 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์