รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WICHIAN BURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
747/3 หมู่ 13 ถนนบุษราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 791 442
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67130 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์