รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SI RACHA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
7/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 311 202
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20110 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 2-4,6-9
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี