รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SI THEP POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
102 หมู่ 13 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 799 432
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67170 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์