รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SANGKHLA BURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 595 115
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71240 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี
71240 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
71240 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี