รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAM PHRAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
20/1 หมู่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 311 067
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สามพราน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สามพราน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73110 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
73110 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73110 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
73110 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
73110 บางช้าง สามพราน นครปฐม
73110 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
73110 ยายชา สามพราน นครปฐม
73110 สามพราน สามพราน นครปฐม
73110 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,และตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม