รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAM KHOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
81 หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 593 1325, 02 593 1802
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สามโคก
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สามโคก
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12160 กระแชง สามโคก ปทุมธานี
12160 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
12160 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
12160 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
12160 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
12160 บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
12160 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 สามโคก สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี,และตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี