รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SI CHOMPHU POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
161 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีมชมพู จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 399 089
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40220 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น