รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG PRUE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 645 033
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71220 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
71220 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
71220 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71220 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
71220 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
71220 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี