รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 219 201
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20190 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,และตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี