รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LOM KAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
569 หมู่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 709 255
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67120 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์