รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HUA KUNGCHAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 201 027
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี