รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ONGKHARAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
340/3 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 391 292
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
26120 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
26120 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
26120 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
26120 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
26120 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
26120 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,และตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก