รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
AO UDOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
215/8 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 352 055
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 1,5,10-11
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี