รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KO LANTA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
458 - 458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 697 068
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81150 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
81150 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
81150 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,และตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่