รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO SUAN KWANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
179 หมู่ 11 ถนนพิทักษ์ประชา ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 449 122
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น