รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PUEAI NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
25 หมู่ 1 ถนนโนนเมืองพัฒนา ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 494 052
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40340 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,และตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น