รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHETCHABUN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
17/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 711 009
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - C12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - C12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67000 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์