รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NUEA KHLONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
875 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 651 894
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81130 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81130 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81130 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
81130 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
81130 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81130 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่,และตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่