รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CAMP SON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
196 หมู่ 2 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 750 033
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67280 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์