รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WAENG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40330 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น