รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NON HAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
76 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 391 049
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น