รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAI NGAM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
500 หมู่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 791 120
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62150 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร