รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAI NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
53 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 597 1152, 02 597 1540
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 19.00
อังคาร 08.30 - 19.00
พุธ 08.30 - 19.00
พฤหัสบดี 08.30 - 19.00
ศุกร์ 08.30 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11150 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
11150 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,และตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี