รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAI KHING POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
50/1 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 322 988
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73210 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,และตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม