รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Khlong Khwai sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 เจดีย์ทอง คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 02 คลองสระ คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 03 คลองสระ คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 04 โพธิ์ คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 05 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 06 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 07 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
12160 08 บางยาว คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเจดีย์ทอง หมู่ 1 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านคลองสระ หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านคลองสระ หมู่ 3 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านคลองควาย หมู่ 5 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
6.บ้านคลองควาย หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
7.บ้านคลองควาย หมู่ 7 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
8.บ้านบางยาว หมู่ 8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160