รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 ทั้งตำบลคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) โดยมีไปรษณีย์ปากเกร็ด รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี