รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น คือ Khon Chim sub district, Waeng Yai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40330 01 คอนฉิม คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 02 โนนใหญ่ คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 03 โนนสวรรค์ คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 04 ดงบัง คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 05 ป่าแดง คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 06 ดอนโจด คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 07 โคกสว่าง คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 08 โนนเก่าน้อย คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 09 คอนฉิมพัฒนา คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่(40330) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคอนฉิม หมู่ 1 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
2.บ้านโนนใหญ่ หมู่ 2 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
3.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
4.บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
5.บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
6.บ้านดอนโจด หมู่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
7.บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
8.บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ 8 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
9.บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330