รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คือ Khu Khwang sub district, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12140 01 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 02 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 03 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 04 คลองบางโพธิ์ คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 05 ตลาดบางเตย คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว(12140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
2.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
3.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
4.บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
5.บ้านตลาดบางเตย หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140