รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น คือ Chorakhe sub district, Nong Ruea district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40240 01 จระเข้ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 02 หัวนา จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 03 หัวนา จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 04 โพนสว่าง จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 05 หัวบึง จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 06 หนองหอย จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 07 โคกกลาง จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 08 หนองแปน จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 09 เทพเทวัญ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 10 โพนสว่าง จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 11 บึงสว่าง จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 12 หัวนา จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 13 เทพเทวัญ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง(40240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านจระเข้ หมู่ 1 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
2.บ้านหัวนา หมู่ 2 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
3.บ้านหัวนา หมู่ 3 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
4.บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
5.บ้านหัวบึง หมู่ 5 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
6.บ้านหนองหอย หมู่ 6 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
7.บ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
8.บ้านหนองแปน หมู่ 8 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
9.บ้านเทพเทวัญ หมู่ 9 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
10.บ้านโพนสว่าง หมู่ 10 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
11.บ้านบึงสว่าง หมู่ 11 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
12.บ้านหัวนา หมู่ 12 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
13.บ้านเทพเทวัญ หมู่ 13 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240