รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 หนองจูด ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 02 เสม็ดจวน ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 03 ป่าใหม่ ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 04 เขาดิน ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 05 ขอนพอใต้ ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 06 น้ำคำ ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 07 บ้านใสสด ดินอุดม ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองจูด หมู่ 1 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านเสม็ดจวน หมู่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านป่าใหม่ หมู่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านเขาดิน หมู่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านขอนพอใต้ หมู่ 5 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านน้ำคำ หมู่ 6 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านบ้านใสสด หมู่ 7 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120