รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 นาปู ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 02 เขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 03 ดินแดง ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 04 ควนยาว ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 05 ปลายทับใหม่ ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 06 ทุ่งคาทอง ดินแดง ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาปู หมู่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านเขาไว้ข้าว หมู่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านดินแดง หมู่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านควนยาว หมู่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านปลายทับใหม่ หมู่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านทุ่งคาทอง หมู่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120