รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20230 ทั้งตำบลทุ่งสุขลา ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม(20230) โดยมีไปรษณีย์อ่าวอุดม รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศป.ศรีราชา) 215 หมู่ 8 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20231 ไปรษณีย์แหลมฉบัง 50 หมู่ 5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งสุขลา 352/30, 352/31 หมู่ 7 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด