รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11000 ทั้งตำบลท่าทราย ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) โดยมีไปรษณีย์นนทบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี