รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
71130 ทั้งตำบลท่าเรือ ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) โดยมีไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี