รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Thai Ko sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 ขนมเปียก ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
12160 02 แกงร้อน ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
12160 03 ต้นสะตือ ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
12160 04 ลาดท้องวัง ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านขนมเปียก หมู่ 1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านแกงร้อน หมู่ 2 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านต้นสะตือ หมู่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านลาดท้องวัง หมู่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160