รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
26000 ทั้งตำบลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก(26000) โดยมีไปรษณีย์นครนายก รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก