รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20250 01 นาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 02 น้ำเมา นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 03 หินวง นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 04 อำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 05 หนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 06 โรงสี นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 07 เขาชีจันทร์ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 08 วัดเขาบำเพ็ญบุญ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 09 คลองน้ำชัย นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านอำเภอ(20250) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาจอมเทียน หมู่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
2.บ้านน้ำเมา หมู่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
3.บ้านหินวง หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
4.บ้านอำเภอ หมู่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
5.บ้านหนองจับเต่า หมู่ 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
6.บ้านโรงสี หมู่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
7.บ้านเขาชีจันทร์ หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
8.บ้านวัดเขาบำเพ็ญบุญ หมู่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
9.บ้านคลองน้ำชัย หมู่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250