รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Bang Krabue sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 ท้ายดง บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
12160 02 บางกระบือ บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
12160 03 คาง บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท้ายดง หมู่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านบางกระบือ หมู่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านคาง หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160