รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 ทั้งตำบลบางพูด บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) โดยมีไปรษณีย์ปากเกร็ด รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Challenger 3 95 หมู่ 9 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด